We believe we have an online store closer to you. Would you instead like to visit: us Trionic USA

Download beelden voor marketingdoeleinden

Als een geregistreerde Trionic dealer kunt u foto's en afbeeldingen voor marketing- en sales doeleinden downloaden.

Beeldbank

Toegang tot de beeldbank en download de foto‘s en afbeeldingen die u nodig heeft Vergeet niet om contact op te nemen met Trionic om toestemming te vragen voordat u foto's / afbeeldingen buiten de sfeer van Trionic .

Beeldbank voor Trionic:
https://Trionic.filecamp.com/

Gebruikersnaam: Trionic
Wachtwoord: Veloped

Instructies: Log in op de beeldbank en kies de foto/afbeelding die u wilt downloaden. U kunt elke afbeelding afzonderlijk downloaden of er voor kiezen alle om beelden ineens te downloaden als een gecomprimeerd zip-bestand. Wanneer u de afbeelding alleen voor het web nodig hebt dan heeft u ook de mogelijkheid om te downloaden als LowRes JPG-afbeeldingen zodat u ze gelijk kunt publiceren op uw webpagina. De database wordt voortdurend bijgewerkt met de nieuwe beelden. 


Algemene gebruiksvoorwaarden - Trionic Zweden AB

Aanvaarding van de Algemen gebruiksvoorwaarden betekent dat de gebruiker alle bepalingen en voorwaarden hieronder heeft gelezen. De Algemene gebruiksvoorwaarden zijn bindend voor alle gebruikers. De gebruiker dient er altijd rekening mee te houden dat op een afbeelding alternatieve voorwaarden, aanvullende voorwaarden, van toepassing kunnen zijn die, indien zo, mee worden verzonden bij het downloaden van de afbeelding. In dergelijke gevallen zullen de aanvullende voorwaarden voorrang hebben op de Algemene gebruiksvoorwaarden. Gebruiker betekent: de persoon, organisatie of bedrijf dat de afbeelding gebruikt.

Algemene voorwaarden in het kort:
De Algemene gebruiksvoorwaarden zijn bindend voor alle gebruikers.

  • Beelden van Trionic Sverige AB kunnen door iedereen worden gebruikt die wenst de afbeeldingen te gebruiken om de Trionic producten kosteloos te promoten. Dit is inclusief marketing die bedoeld is om de kennis over de producten van Trionic te verspreiden Marketing van andere producten of diensten is verboden.
  • De gebruiker van een afbeelding moet deze zelf downloaden van Trionic Sverige AB en akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden. Dit is een voorwaarde voor het gebruik van de afbeelding. Een afbeelding van Trionic Sverige AB mag niet worden overgedragen aan derden.
  • Wanneer de gedownloade afbeelding opnieuw zal worden gebruikt dan dient deze opnieuw te worden gedownload aangezien de nieuwe bepalingen en voorwaarden van toepassing zijn op de afbeelding kunnen.
  • De persoon, bedrijf of organisatie die gebruik maakt van een afbeelding van Trionic Sverige AB is verantwoordelijk voor naleving van de bepalingen en voorwaarden van gebruik.

Gebruik van beelden van Trionic Sverige AB

Beelden uit de beeldbank mogen, tenzij andere voorwaarden en bepalingen zijn opgegeven voor een bepaalde afbeelding, worden gebruikt met het oog op de kostenloze bevordering van de Trionic producten.

Marketing van producten of diensten met het oog op het vergroten van de kennis van het merk van Trionic of de producten van Trionic is toegestaan.

Gebruik is toegestaan in een commerciële context waarin het merk Trionic wordt bevorderd. Bijvoorbeeld, een krant die schrijft en Trionic presenteert (in een klantentijdschrift, presentatie, evenement of iets dergelijks) zonder direct Trionics product of dienst te vermarkten. Het gebruik van een foto zonder een duidelijke vermelding naar Trionic wordt niet gezien als promotie van Trionic en is, daarom, niet toegestaan.

De bovengenoemde bepalingen en voorwaarden van toepassing in combinatie met de beperkingen die hieronder uiteengezet.

Gebruiker

De gebruiker is verantwoordelijk voor al het gebruik van de afbeeldingen. De gebruiker dient ook de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de beeldbank te vrijwaren van vorderingen van rechthebbenden van het beeld als gevolg van elk gebruik dat in strijd is met deze voorwaarden en bepalingen.

Rechten, beperkingen en gegevensopslag

De gebruiker verwerft een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om beelden van Trionic Sverige AB te gebruiken. Afbeeldingen kunnen niet worden toegewezen, in licentie worden gegeven, worden verhuurd of anders worden gekopieerd of gedistribueerd aan derden. Het recht om de afbeelding te gebruiken moet worden uitgeoefend binnen zes (6) maanden vanaf het downloaden van de afbeelding. De gebruiker mag het beeld niet opslaan voor andere gebruik dan specifiek aangegeven op het moment van downloaden Anders, om ervoor te zorgen dat het beschikbaar blijft en voor alle nieuwe bepalingen en voorwaarden die zijn gekoppeld aan de afbeelding, moet de afbeelding opnieuw worden gedownload van Trionic Sverige AB weer voordat het weer kan worden gebruikt.

Elk van de organisaties achter Trionic Sverige AB behoudt zich het recht voor om een specifieke gebruiker te verbieden om de aangeboden afbeeldingen te gebruiken of om de rechten op een enkele afbeelding terug te trekken zonder dit verder te hoeven motiveren. In combinatie met een opzegging, zal de gebruiker de gedownloade afbeelding verwijderen, en, voor zover dat mogelijk is, de afbeelding verwijderen daar waar het wordt gebruikt.

Vermelding van naam

De naam van de fotograaf en de Trionic Sverige AB zo dicht mogelijk bij de afbeelding op de volgende wijze te worden vermeld: naam van de fotograaf. Indien geen fotograaf beschikbaar is moet de verwijzing zijn Trionic Sverige AB

Daar waar geen naam is gegeven, kan de gebruiker worden aangeklaagd voor het weglaten van de naam van de maker en/of rechthebben.

Oneigenlijk gebruik

Beelden van Trionic Sverige AB mogen niet worden gebruikt op een wijze die onverenigbaar is met het Zweeds of het internationaal recht. De beelden mogen niet worden gebruikt in een wijze of context die zou kunnen worden opgevat als beledigend, misleidend of onwettige (bijvoorbeeld, pornografisch of obsceen). De beelden mogen niet worden gebruikt op zodanige wijze dat kan beledigen of lasterlijk is de fotograaf en/of mensen die zijn afgebeeld in de afbeelding.

De gebruiker is aansprakelijk voor eventuele vorderingen tot schadevergoeding die voortvloeien uit claims ingediend door de houders van auteursrechten of mensen die zijn afgebeeld in de afbeelding, als gevolg van oneigenlijk gebruik voordoen kunnen.

Auteursrecht

Al het materiaal in Trionic Sverige AB is beschermd onder de Auteurswet. Dit betekent dat alle auteursrechtelijk inhoud, structuur, ontwerp, selectie, taal, graphics, beelden, evenals alle code, html, javascript of dergelijke is beschermd en niet kan worden doorgegeven aan de gebruiker.

Geschillen

Geschillen betreffende de interpretatie of toepassing van deze bepalingen en voorwaarden zullen worden behandeld onder de Zweedse wet door het gerechtshof in Stockholm.

Wij gebruiken cookies om onze service te kunnen verlenen. Door onze service te gebruiken gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Kundservice